Büyük Birlik Partisi

GENEL BAŞKAN GÜNDEMİ

2018-01-30 17:21:51

PARTİMİZ ÇEYREK ASIRI GERİDE BIRAKTI.

Genel Başkanımız Mustafa Destici, "25. yılımızda; “Eski hatıralardan yeni umutlara" dedi.

Partimizin kuruluşunun 25. yılını Ankara'da bulunan Ataköşk'te düzenlenen törenle kutladı. Törene siyasi parti temsilcileri, Sendika genel başkanları, Büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

  Burada bir konuşma yapan Genel Başkanımız Mustafa Destici; "25. YIL; 29 Ocak 1993' den bu güne. Cenab-ı Allah; başta Rahmetli Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, Büyük Birlik Hareketinde bulunup ahirete intikal eden, tüm dava arkadaşlarımıza Rahmet eylesin." dedi.

Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin 25. yıl gecesinde yaptığı konuşma metni:

“BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ” olarak; Türk milletine hizmet gayesiyle başladığımız uzun koşuda, her anı acı, tatlı ve meşakkatle geçen 25 yılı tamamlamış bulunuyoruz. Heyecanımızı ve mücadele şevkimizi ilk günkü kadar taze tutarken çeyrek asırlık yolculuğumuz esnasında edindiğimiz deneyimlerle ve sağlam adımlarla geleceğe yürüme azmindeyiz. Rahmetli kurucu liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, bir sohbetinde; “Eski hatıralarımız, yeni umutlarımız olmalı” demişti. 
Çeyrek asırlık siyasetimizde; Milletimizin huzur ve refahı, devletimizin bekası, üniter yapımızın muhafazası ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için siyaset yaptık. 
Her zaman demokrasiden ve meşruiyetten yana olduk. 
İyilikleri tavsiye eden, kötülükleri dışlayan anlayışla, doğru yapanın yanında, yanlış yapanın karşısında durduk.                               
Türk siyasetinde milli duruş noktası, sağduyunun sesi, milli vicdanın temsilcileri ve birlik mayası olduk. 
“Devlet'te Birlik”, “Bayrak'ta Birlik”, “Vatan'da Birlik” , “Dil'de Birlik” ve “Millet'te Birlik” dedik. 
Milletimizin adının da, büyük Türk Milleti' olduğunu ifade ettik. 
Rahmetli Muhsin Başkanımız; Büyük Birlik Partisinin kuruluşunda; "Milli Mutabakat" metni ile tüm hak dava mensuplarına birlik çağrısında bulunmuş, Emperyalist, sömürgeci "yeni dünya düzeni" karşısında, "NİZAM-I ALEM” demişti.                                      
“YENİ DÜNYA DÜZENİ” denilen sistemi hedef almış “Biz” Türkiye'deki partilerin değil, dünyadaki kapitalist, emperyalist, siyonist sistemin ve onun uzantılarının  alternatifiyiz demişti.
“Yeni Dünya Düzeni" denilen, modern emperyalizmin karşısında, İnsanca yaşam, hakça paylaşım, Ahlak, Adalet ve Erdem'i önceleyen "Nizam-ı Alem" Projesine duyulan ihtiyaç, günümüzde daha da elzem hale gelmiştir.
“BÜYÜK BİRLİK” BİR MEDENİYET PROJESİDİR.
Büyük Birlik Partisi'nin vizyonu;
“Milliyetçi, maneviyatçı, demokrat, vatansever, tam bağımsız güçlü bir Türkiye ülküsüdür.”
Siyasetteki çağrımızın esası; milletçe üzerine titrediğimiz inanç, değer ve ilkelerin kılavuzluğunda, ülkemizin layık olduğu “Büyük ve Öncü Türkiye'nin inşası” ülküsüne hizmet için; insanımızı hasbî bir fedakârlık ve gönül seferberliğine davettir.
Çağımızın buhran kaynağı olan “Parçalanmaya” ancak “Büyük Birlikle” çare bulunabileceğine inanıyoruz. 
Bu yüzden, bireyin parçalı dünyasından, Yeni Dünya düzeninin adaletsizliklerine kadar her düzeydeki meseleyi konu edinen politik anlayışımıza, ilhamını bu topraklardaki medeniyet mirasımızdan, yani Anadolu mayasından alan “Büyük Birlik” anlayışı kaynaklık etmektedir. 
Büyük Birlik, sadece bir karşı duruş ya da bir tepki hareketi değil, kendi felsefesi, fikri, ideolojik sistematiği olan özgün bir medeniyet projesinin adıdır.

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ BİRLİĞİMİZİN TEMİNATIDIR.
Küresel kültür, Aileleri yok olmaya, İnsanımızı bireyselleştirmeye, toplumu çözülmeye ve hepimizi küresel ekonomik düzende modern köle olmaya sürüklemektedir.
Kültürün unsurları, araçları, tarihi gelişim içerisinde, radyo, tv, sinema, sosyal medya sömürü düzeninin amaçlarına hizmet etmektedir. 
Küreselleşmenin nimetlerinden faydalanıp, tüm insanlığı sömürü aracı haline getirmişlerdir.
Bugün insanlık; erdem ve faziletten vazgeçip, egosunu yükseltmenin sıkıntısını çekmektedir.
Bütün ahlak ve adalet yoksunluğu, “Yeni dünya düzeni” denilen, bugün dünyayı açlık, sefalet, kan ve gözyaşına boğan emperyalist sömürü sisteminin; Ego hakimiyetine dayanan, güç devleti ve güç toplumu olma çabasının sonucudur.
Küresel kültürün, sömürü düzenine hizmet etmesi karşısında, kanaati önceleyen, israfı reddeden ve hakça paylaşımı esas alan Milli kültürümüze sahip çıkıp, ihya edelim.
Bizim tarihimiz, medeniyetimiz ve yüreğimiz çare üretmeye yeterlidir. 
Adres, biziz. Dertler bizim, çare bulacak da bizleriz.
Çünkü biz büyük Türk Milletiyiz.
Problemler hangi çapta olursa olsun, çözüm insandan başlar.
İnsan kişisel eylemleri ile mensup olduğu medeniyeti yapar, yahut yıkar. 

“YENİ BİR TÜRKİYE” ÜLKÜSÜ
Bugün, insanca bir yaşam, hakça bir paylaşım, Ahlak ve Adaleti hakim kılmak ve yeni bir geleceğin inşası için, “yeni bir Türkiye ülküsüne” ihtiyaç var.

*Kapsama alanı tüm kimlikler olan ve hepimiz aynı kilimin desenleriyiz, hepimiz birlikte büyük Türk Milletiyiz anlayışını benimseyen. 
*Kalkınma ve refah talebiyle demokrasi talebini birlikte öncelikli hedefleyen. 
*özgürlük talebiyle ,güvenlik ihtiyacını beraber düşünen.
*Vatanseverlik, Milliyetçilik, Muhafazakarlık ve Demokratlık terkibinin en güzel şekilde yapıldığı bir siyaset anlayışını elzem gören,
*Manevi ve maddi atılımların at başı gittiği bir siyaset anlayışı, Türkiye'nin ihtiyacı olan siyaset anlayışıdır. 

“BİRLİKTE” ÇOK GÜZELSİN TÜRKİYE
“Birlikte olmak”; “tahammül” değil farklılıkların samimiyetle kabullenilmesidir. “Birlikte olmak” bir bütünün parçası olmaktır. “Birlikte olmak” “çokluk içinde birlik” anlayışını özümsemiş, her türlü ayrımcılıktan uzak, yeni bir “BİZ” anlayışıdır.
“Birlikte olmak”; Etnik kökeni ve inanç mensubiyeti ne olursa olsun, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Türkmen'iyle; Büyük Türk Milleti olarak, ortak hedef ve ideallere kilitlenmek ve insanca yaşamaktır.

“Birlikte olmak”; Ahlak ve Adaletin hakim olduğu bir Türkiye ülküsüne sahip olmaktır.
“Birlikte olmak”; Komşusu aç yatarken, kendisi tok uyuyamamaktır.
“Birlikte olmak”; Tam bağımsız Türkiye” ve “Hep Birlikte Büyük Türk Milletiyiz” deme ülküsüne sahip olmaktır.
“Çokluk İçinde Birlik” ilkesi etrafında, Allah'ın birliği ve şanlı peygamberimizin risaletine inananlar arasında bir  “Milli Mutabakat” arıyoruz. Bu mutabakatı sağlayacak esasların belirlenmesi, çerçevenin çizilmesi için herkes elinden geleni yapmalıdır. Tüm bu gayeler ile çağrımız  bütün milli güçler tarafından bir 'vesile' addedilmelidir.

HEDEF VE İLKELERİMİZ.
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ; milliyetçi, maneviyatçı, hür teşebbüsü ve rekabete dayalı piyasa ekonomisini benimseyen, temel insan hak ve hürriyetlerine saygılı, sivil ve katılımcı demokrasiyi savunan bir siyasal partidir.
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ; 
“İlkeli”, “Milli” ve “Bağımsız” bir duruşu temsil eder. Geleneksel ideolojilere hapsolmak yerine her türlü mağduriyet alanı için uzlaştırıcı ve ikna edici çözümler üretmeye çalışır.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ;
Her türlü militarist kalkışmalara, darbelere, antidemokratik yıkıcı düzen ve uygulamalar ile teröre karşıdır.
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ; 
Atalarından özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim aldığının; torunlarına da özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim etmeye mecbur olduğunun şuurunda bir harekettir… 
Allah'ın inayetiyle muazzez ve kutlu Türk Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak ebed-müddet yaşayacaktır.
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ; 
Adaletten, barıştan, hürriyetten yana, bu ülkeyi ve bu milleti kayıtsız ve şartsız seven; bu milletin inancına, tarihine, kültürüne, kimliğine saygı duyan; bu milletin her şeyin en iyisine layık olduğuna inanan ve bu şuurda olan herkese kapılarını sonuna kadar açan bir siyasi partidir.
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİNİN VİZYONU;  
“Milliyetçi, Maneviyatçı, Demokrat, Vatan Sever, Tam Bağımsız Güçlü bir Türkiye” ülküsüdür.

BÜYÜK BİRLİK PARTİLİLER VE ALPERENLER;  
Zülüm ve sömürü düzeninin hakim olduğu dünyaya yeniden adalet, barış ve huzur getirmek için yola çıkmış, “Türk-İslam mefkuresi” sevdalısı “BÜYÜK BİRLİK HAREKETİ” mensuplarıdır.                

Alperenlik kendini ayrıcalıklı görmek değil,  Türkiye'nin geleceğine karşı kendini sorumlu hissetmektir. Alperenlik, adaletin, hakkın, hukukun, din ve vicdan hürriyetinin yanında olabilmektir. Alperenlik hakkın yolunda yanlışa yanlış diyebilmektir.

Alperenler; bir yönüyle Fatih, diğer yönüyle derviş yunus olan, başı sadece ALLAH'IN huzurunda eğilenlerdir.
ÜLKEMİZ İNSANININ YARINLARA UMUTLA BAKABİLMESİ İÇİN, SİYASİ HEDEFLERİMİZ;

*ERDEMLİ DEVLET
*FAZİLETLİ TOPLUM
*HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
*ÖZGÜRLÜK VE İNSAN HAKLARI
*DEMOKRATİK SİYASET
*EVRENSEL DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAKTIR.

SİYASİ HEDEFLERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN UYGULAMA HEDEFLERİMİZ;
*VERİMLİ EKONOMİ
*HAKÇA PAYLAŞIM
*EĞİTİMDE REFORM
*GÜÇLÜ BİR FİKİR, KÜLTÜR VE SANAT ANLAYIŞI 
*HÜR MEDYA VE İLETİŞİM
*AKILCI ULUSLARARASI İLİŞKİLER.
*BARIŞÇI SİYASİ ATMOSFER.
*YENİ BİR ANAYASA YAPMAKTIR.

Bugünün Türkiye'sinde insanların yeni bir heyecana, iddiaya ve yeni bir hikayeye ihtiyacı var. 
Siyaset bir ülke için söyleyecek sözü, anlatacak hikayesi, uygulamaya koyacak bir projesi olanların işidir. 
Bizlerin eski hatıralarımız, yeni umutlarımız var. 
Düne nazar ederek, bugünü tahlil edip, yarınlara yönelik ülkemize ve tüm insanlığa tekliflerimiz var.
Milliyetçilikle bezenmiş, muhafazakarlıkla desteklenmiş, demokrasi ile taçlanmış ve hukukla hemhal olmuş ideal bir siyaset olarak; 
“Türk-İslam Ülküsü” nün tüm insanlığa ümit olması için uğraşmak en büyük hayalimiz ve siyasi iddiamızdır.
Türk, Anadolu'da bin yıldır hükümran olan ve İslamiyet'le birlikte aynı hedefe yönelen büyük bir milletin adıdır. Milletimizle, bin yıldır İslamiyet'in şerefiyle şereflendiği; İslam sancağını zirvelere diktikleri için iftihar ediyoruz. Bu tarihin ve kader birliğinin bu topraklardan yükselecek yeni bir hamleye sağlam bir başlangıç teşkil ettiğine inanıyoruz.
“Yeni bir Türkiye” kurma iradesinin fitilini ateşleyecek, tüm bunları ülke siyasetine etkin hale getirebilecek vizyona sahip siyasal oluşum “BÜYÜK BİRLİK PARTİSİDİR”

İşte tüm bunların işret ettiği noktada bizler tarihin bize yüklediği misyonu icra edebilir, nizam-ı alem ülküsünü gerçekleştirebiliriz. Milletimizin geçmiş yüzyıllarda büyük medeniyetler meydana getirmiş olması Türk-İslam ülkücülerine bu görevi kaçınılmaz olarak vermektedir. 

ÇAĞRIMIZ TÜM MİLLETİMİZEDİR.

ÇAĞRIMIZ; BÜYÜK BİRLİK PARTİSİNDE 
BİR BÜYÜK BULUŞMAYADIR.

“TÜRKİYE EL ELE BÜYÜK BİRLİĞE”

Büyük Birlik Hareketine gönül veren, Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları mensubu tüm arkadaşlarıma hayırlı hizmetler, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam dilerim."

1

GENEL MERKEZ
HABER BÜLTENİ