Büyük Birlik Partisi

GENEL MERKEZ GÜNDEMİ

2017-07-27 14:53:36

ALPERENLER...

Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Yelis 'Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Alperenler" Tasvirini Anlatıyor.

"Alperenler; çelik bilekli, cesur yürekli, bilge Türklerdir". 
Muhsin Yazıcıoğlu
Hoca Ahmet Yesevinin; ellerine çerağlar tutuşturup Anadoluya yolladığı Alperenleri örnek alan ve gençliği bu ilkelerle yetiştirmek üzere kurulmuş olan "Alperen ocakları", Büyük Birlik Hareketinin göz bebeğidir.
O Alperenler ki; bu toprakları İslamlaştırmış ve Türkleştirmiştir.
Alperenler; 
Anadolunun mayasıdır, hayat pınarlarıdır.
Alperenler; 
Zülüm ve sömürü düzeninin hakim olduğu dünyaya yeniden Adalet, barış ve huzur getirmek için yola çıkmış "Türk-İslam Mefkuresi" Ülkücüleridir.
Alperenler; 
"Yaradılanı severiz, Yaradandan ötürü" anlayışını rehber edinen, "Ötekisi olmayan İslam anlayışı" nı benimsemiş günümüz Alp ve Erenleridir.
"Sizden herhangi biriniz bir kötülük gördüğünde, onu eliyle değiştirsin. 
Eğer buna güç yetiremezse diliyle değiştirsin. Buna da güç yetiremezse kalbiyle (buğz etsin) değiştirsin. 
Buda imanın en zayıf mertebesidir". Diyen Peygamber Efendimizin teklifine Alperenler; 
Haksızlık, Adaletsizlik ve kötülükler karşısında, Birinci derecede tavır koyan müslümanlardır.
Alperenler; 
Üniter devlet yapısını savunan, "Tek Devlet", "Tek Bayrak", "Tek Vatan", "Tek Dil", ve "Tek Millet", diyen, Türk Milliyetçileridir.
Alperenler
Üç kıtada sağladığı ahlak, adalet, din ve ibadet özgürlüğü sayesinde "beklenen Türk" olmayı başarmış Osmanlı'nın torunu ve Türkiye Cumhuriyetinin asil gençleri ve sevdalılarıdır.
Alperenler; 
Geçmiş çağlara vurduğu "Büyük Ülkü" mührünü' gelecek çağlarada vuracak olan Gönül Erleridir.
Alperenler; 
Özü, sözü ve eylemi bir olmayı ülkü edinmiş medeniyet yolcularıdır.
Alperenler
bağlantısız, bağımsız Milli bir aksiyon hareketidir.
Alperenler; 
boş gurur ve hırsların tatmini için koşuşturan değil, iktisadi, siyasi ve beşeri hayatımızı hakka uydurma davasının, davacısı dava adamlarıdır.
Alperenler; 
Dünya ve Ahiret sorumluluğunu bilen ve sorumluluğun ödevini yerine getirenlerdir.
Alperenler;
"İlim müminin yitik malıdır" hadisi şerifini içselleştirmiş, "Bilgi" peşinde koşanlardır.
Alperenler; 
Bir yönüyle cihangir Yavuz, diğer yönüyle derviş Yunus olan; başı yalnızca Allahın huzurunda eğilenlerdir.
Kısaca ALPERENLER; hem ALP, hem EREN olan "ÜLKÜCÜ" lerdir.FOTO GALERİ


GENEL MERKEZ
HABER BÜLTENİ