Büyük Birlik Partisi

GENEL MERKEZ GÜNDEMİ

2017-08-28 14:20:50

YELİS, SARIYER İLÇE KONGRESİNE KATILDI

Sarıyer ilçe kongremiz, Darülşafaka Ayhan Şahenk Spor salonunda gerçekleştirildi.

Kongreye; MKYK üyemiz H.Tahsin Bayraker, İl Teşkilat Başkanı Turan Aykan, 2.Bölge Başkanı Mustafa Ceyhun, İl ve İlçe yöneticileri ile sarıyerli vatandaşlarımız katıldı. İlçe başkanlığına Ayhan Uzunboy seçildi. 

Büyük Birlik Partimizin GenelBaşkanYardımcısı Ahmet Yelis buradaki konuşmasında şunları söyledi:

"Değerli dava arkadaşlarım;  ADALET MÜLKÜN TEMELİ, ADALETİNDE TEMELİ FAZİLETTİR.       KAHRAMANLIK BAŞKASININ HAKKINI SAVUNMAKTIR.
Şüphesiz, günümüzün en önemli tartışması "adalet" üzerinden yapılmaktadır.Adalet kavramı, hayati önem arz ettiğinden, doğru bir zemin üzerinde tartışmalar sürmelidir.  Üstad, Sezai Karakoç'un penceresinden meseleye bakmak isterim.
Ne irfandır, veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda, Allah korkusundandır. (M. Akif Ersoy)Fazilet muslukları kurumuş, sözde adalet toplumu olmaya çalışıyoruz.Fazileti esas almayan hak ve hukuk arayışları hüsranla sonuçlanır. Adalet mülkün temelidir. Adaletin temeli; doğru inanç, doğru düşünme, erdem ve fazilettir. Eğer fazilet, erdem dediğimiz iyilik olmazsa, tek başına adaletle ayakta duramayız. 
Medeniyet üç temel esasa dayanır.
1- Doğruluk 2- İyilik 3- Güzellik 
Adalet; doğruluk ve iyilik arasındaki çizgidir. Yani doğruluk ve iyilik dediğimiz bir platformun üzerine oturur.Güzellikte bütün bu yapının üzerinde yükselen üst yapıdır. Evet, hak aramamız lazım. Ama kendi hakkımızı değil, önce başkasının hakkını aramamız lazım.Kahramanlık başkasının hakkını aramaktır. Çare Fazilet toplumunu oluşturacak “Nizam-ı Alem” Ülküsünü hayata geçirmektir.

Değerli dava arkadaşlarım;
“BİZ” YENİ DÜNYA DÜZENİ YERİNE, NİZAM-I ALEM ÜLKÜSÜNÜ KURMAYALIM DA; İNSANLAR SÖMÜRÜ DÜZENİNE MODERN KÖLE Mİ OLSUN?

Dünya nüfusunun %1 ine denk gelen 70 milyon kişi, 7 milyar insandan daha fazla servete sahiptir. Oxfam raporuna göre, 62 süper zenginin toplam serveti, dünya nüfusunun en fakir yarısından daha fazladır.Kendi bölgelerindeki kaynaklarını hızla tüketen "batı dünyası" çeşitli bahaneler üreterek, askeri veya siyasi güçleriyle diğer ülkelerin kaynaklarını, kendi üretimleri için sömürmeye başlamışlardır.
En son güney sınırımıza gelip dayanmışlar, bölgeyi kan ve göz yaşına boğmuşlardır.           Etnik ve mezhepsel ayrımcılık üzerinden bölgede kaos çıkarmışlardır.Kendi emperyal çıkarları için, pkk ve pyd'yi kuzey Suriyede, barzaniyi ise kuzey Irakta kullanmaktadırlar. Kürt kardeşlerimizle aramıza nifak sokmaya çalışmaktadırlar.Ne yaparlarsa yapsınlar, Kürt kardeşlerimiz,ne ABD postalını, ne de batının riyakar'lığını tercih etmeyecektir.Dün olduğu gibi, bugün ve yarında Türk Devletinin dostluk eli ve Türk Milletinin kardeşliği galip gelecektir. Çünkü Türk Milleti tarih boyunca emperyal ve sömürü niyetiyle değil, ahlak, adalet ve kardeşliği hakim kılmak için mücadele etmiştir. Dertler bizim derdimiz, Çare bulacakta bizleriz. Bizim coğrafyamızda emperyal güçlere ihtiyacımız yok. Biz kendi sorunlarımızı kendimiz çözeriz. Bizim tarihimiz, kültürümüz ve medeniyetimiz buna yeterlidir. Çünkü biz büyük Türk Milletiyiz. 
Doktor da "BİZ", çare de "BİZ'İZ". Büyük Birlik hareketinin kodlarına sahip çıkmak, Nizam-ı Alem" davasını Milletimizle buluşturmak en büyük hedefimizdir..ÇAĞRIMIZ;BÜYÜK BİRLİK PARTİSİNDE” BİR BÜYÜK BULUŞMAYA’DIR.
Rahmetli Muhsin Başkanımız, Müslümanca yaşayışı ile iyi bir Alperen, yiğitlik ve fedakarlığı ile iyi bir Türk milliyetçisi ve vatanseverdi. Kısaca; "ÜLKÜCÜLÜĞÜN ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ HALİYDİ".
Büyük Birlik Partisinin kuruluşunda; "Milli Mutabakat" metni ile tüm hak dava mensuplarına birlik çağrısında bulunmuş, Emperyalist, sömürgeci "yeni dünya düzeni" karşısında "Nizam-ı Alem" ülküsü demişti.
Yeni Dünya Düzeni" denilen, emperyalizm karşısında, Ahlak, Adalet ve Erdem'i önceleyen Nizam-ı Alem" Projesine duyulan ihtiyaç, günümüzde daha da elzem hale gelmiştir.

Bu bağlamda Büyük Birlik Partimizin, Büyük Kurultayda yenileyip sunacağı; "MİLLİ MUTABAKAT" metni Ülkemizin yol haritası olacaktır. Bugün, Büyük Birlik Partisi mensup ve yöneticileri olarak, Bizim yapmamız gereken; tenkit edip, eleştirmek değil, "Nizam-ı Alem" Ülküsü kodlarına sahip çıkmaktır.           
Rahmetli Muhsin Başkanımız gibi herkesi kucaklayıp, dertleriyle hemhal olmak, diğer gam olmak zorundayız.                 
FİKRİ , PROGRAMI,  KADROSU DA HAZIR PARTİ, BÜYÜK BİRLİK PARTİSİDİR.
Kurulduğu günden bu yana, Büyük Birlik Partisinde siyaset yapmış ve yapmakta olan kişilerden; Ülkemizi yönetecek birden fazla Kadro, TBMM, Bakanlar Kurulu ve Mahalli İdareler için çıkar. Rahmetli Başkanımızla hem hal olmuş, aynı ülküyü paylaşmış, aynı hak davayı savunmuş kadroları da katarsak bırakın kadro sıkıntısını, kadro yoğunlaşmasını yaşarız.                    
Büyük Birlik Partisi her anlamda, adres ve buluşma noktasıdır.  Çağrımız Büyük Birlik Partisinde bir büyük buluşmaya, üye olmaya, birlikte siyaset yapmaya ve Nizam-ı Alem Ülküsünü hayata geçirmek için bir büyük birlikteliğedir.

ZAMANI GELMİŞ BİR FİKRİN KARŞISINDA, HİÇ BİR GÜÇ DURAMAZ!
Bugün zamanı gelmiş fikriyat, "Türk-İslam Ülküsüdür".  Bu ülkü' nün adresi de Büyük Birlik Partisi'dir. Program kurultayı yaparak, programını güncelleyen ve siyasi partiler içerisinde en güncel programa sahip parti Büyük Birlik Partisidir.Bugün geldiğimiz noktada, Ülkemizde ve Dünyada alternatif MERKEZ fikriyat, "Nizam-ı Alem" Ülküsü, MERKEZ harekette, Büyük Birlik Hareketidir.
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİNİN VİZYONU; "Milliyetçi, maneviyatçı, demokrat, vatansever, tam bağımsız güçlü bir Türkiye” Ülküsüdür.Türk Milletine hizmet gayesiyle başladığımız uzun koşuda, her anı büyük çile ve meşakkatle geçen çeyrek asırlık bir partiyiz.Heyecanımızı ve mücadele şevkimizi ilk günkü kadar taze tutarken yolculuğumuz esnasında edindiğimiz deneyimlerle, sağlam adımlarla geleceğe yürüme azmindeyiz.Siyasetteki çağrımızın esası; milletçe üzerine titrediğimiz inanç, değer ve ilkelerin kılavuzluğunda, ülkemizin layık olduğu “Büyük ve Öncü Türkiye’nin inşası için, insanımızı gönül seferberliğine davettir.Dünya üzerinde, tarih, inanç ve kültürün miras bıraktığı köprüleri, modern enstrümanlarla güçlendirecek ve “Evrensel adalet ilkeleri” ile müşterek insanî değerlere yaslanan, bir “Medeniyet hamlesi” başlatmak kararlılığındayız.Büyük Birlik Partisi sadece bir karşı duruş, yada bir tepki hareketi değil, kendi felsefesi, fikri, ideolojik sistematiği olan özgün bir medeniyet projesinin adıdır.
ÇAĞRIMIZ; BÜYÜK BİRLİK PARTİSİNDE, “BİR BÜYÜK BULUŞMAYA” DIR.
Bugünün Türkiye’sinde insanların yeni bir heyecana, iddiaya ve yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Mevcut iktidarı, iktidar tokluğu, muhalefeti ise iktidar açlığı yormuştur. Siyaset bir ülke için söyleyecek sözü, anlatacak hikayesi, uygulamaya koyacak bir projesi olanların işidir. Bizlerin eski hatıralarımız, yeni umutlarımız var. Düne nazar ederek, bugünü tahlil edip, yarınlara yönelik ülkemize ve tüm insanlığa tekliflerimiz var. Milliyetçilikle bezenmiş, muhafazakarlıkla desteklenmiş, demokrasi ile taçlanmış ve hukukla hemhal olmuş ideal bir siyaset olarak; “Türk-İslam Ülküsü” nü ortaya çıkarmak ve tüm insanlığa ümit olması için uğraşmak en büyük hayalimiz ve iddiamızdır.
ÜLKEMİZ İNSANININ YARINLARA UMUTLA BAKABİLMESİ İÇİN, SİYASİ HEDEFLERİMİZ;
*ERDEMLİ DEVLET *FAZİLETLİ TOPLUM *HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ*ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK VE İNSAN HAKLARI*DEMOKRATİK BİR SİYASET*EVRENSEL DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAK’TIR.

SİYASİ HEDEFLERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN UYGULAMA HEDEFLERİMİZ;
*VERİMLİ BİR EKONOMİ*HAKÇA PAYLAŞIM*EĞİTİMDE REFORM*FİKİR, KÜLTÜR VE SANAT’A DESTEK*YENİ BİR ŞEHİRLEŞME VE ÇEVRE ANLAYIŞI.*HÜR MEDYA VE İLETİŞİM*AKILCI ULUSLARARASI İLİŞKİLER.*BARIŞÇI SİYASİ ATMOSFER.*YENİ BİR ANAYASA YAPMAKTIR.
TÜRKİYENİN İHTİYACI; “BİZ OLMAK” ÜLKÜSÜ'NÜ HAYATA GEÇİRMEKTİR.
“Biz” olmak; Ayrı, ayrı değil, yan yana değil iç içe, hep beraber bir arada yaşamayı hedefleyen “çokluk içinde birlik” anlayışını özümsemiş, her türlü ayrımcılıktan uzak, yeni bir “BİZ” tahayyülüdür. “Biz” olmak; Etnik kökeni ve inanç mensubiyeti ne olursa olsun, Alevi’siyle, Sünni’siyle, Laz’ıyla, Kürt’üyle, Türkmen’iyle, sağcısıyla, solcusuyla , liberaliyle; ortak hedef ve ideallere kilitlenmek, insanca ve eşit bireyler olarak yaşamaktır.
“Biz” olmak, Tek tipleştirme, inkar, ya da olgulara teslim olmak değil, birlikte yaşamayı Ülkü edinmektir.
“Biz” olmak; Ahlak ve Adaletin hakim olduğu bir Türkiye ülküsüne sahip olmaktır.
“Biz” olmak; Komşusu aç yatarken, kendisi tok uyuyamamaktır.
“Biz” olmak; Nerelisin sorusuna Türkiyeliyim, kimsin sorusuna Türk’üm demektir.
“Biz” olmak; “Tam bağımsız Türkiye” ülküsüne sahip olmaktır.
“BİZ” YENİ DÜNYA DÜZENİ YERİNE, NİZAM-I ALEM ÜLKÜSÜNÜ KURMAYALIMDA; İNSANLAR AÇLIKTAN MI ÖLSÜN!?
*Beş büyük ülkenin ambarları buğday ile doluyken, İnsanlar neden açlıktan ölür?  *Dünyanın en büyük tatlı su kaynakları Afrika’da iken, neden insanlar susuzluktan ölür?...Bu ve benzeri soruların  cevabı bellidir. 
“Yeni Dünya Düzeni” denilen, bugün dünyayı açlık, sefalet, kan ve gözyaşına boğan emperyalist sömürü sisteminin; Ego hakimiyetine dayanan, güç devleti ve güç toplumu olma çabasının sonucudur.
Dertler bizim derdimiz, Çare bulacakta bizleriz. Doktor da "BİZ", çare de "BİZ'İZ".
Bizim; tarihimiz, medeniyetimiz ve yüreğimiz çare üretmeye yeterlidir. Adres, Biziz. "BİZ”, büyük Türk Milletiyiz. Büyük Birlik hareketinin kodlarına sahip çıkmak, "Nizam-ı Alem" davasını Milletimizle buluşturmak en büyük ülkümüzdür.
"Nizam-ı Alem" Ülküsünde; Hakikat, Doğruluk, İyilik ve Güzellik ideali ön plandadır. Sonuç olarak Erdemli insan hedeftir. Toplum; Doğruluk, Hakikat ve fazilet toplumudur.Nizam-ı Alem Ülküsünde; Devlet sadece bir hizmet kurumu değil, aynı zamanda bir adalet ve fazilet kurumudur. Onun için de kutlu’dur. Kutsal değil ama Kutlu’dur.           Devlet adamlarının sadece uzman ya da bir konu da tecrübeli olmaları yetmez.  “Nizam-ı  Alem” düzeninde, Devlet adamı aynı zamanda kendini topluma adamış bir erdem ve fazilet adamıdır. ÇAĞRIMIZ; BÜYÜK BİRLİK PARTİSİNDE” BİR BÜYÜK BULUŞMAYA’DIR.
Tüm yurttaşlarımızı iddialarımıza ortak olmaya ve birlikte siyaset yapmaya davet ediyoruz. Hepinizi en derin saygı ve sevgiyle selamlıyor, Türklerin Anadoluya girişi olan Malazgirt zaferini ve 30 Ağustos zafer bayramı ile Kurban bayramınızı kutluyor ve bayramların “BİZ” olmamıza vesile olmasını Yüce Allahtan niyaz ediyorum..FOTO GALERİ


GENEL MERKEZ
HABER BÜLTENİ