Büyük Birlik Partisi

PARTİMİZ

Logo

    

    Bizler amblemimizde “Hilâl” ve “Gül”ü tercih ettik. Sevgiye, barışa, zafere, saadete olan susuzluğumuzu gidersin diye yaptık bu tercihi. 

    Hilâlimiz; karanlıkları aydınlatan ışığımızı, yayılmacılığa ve zulme dayanan Yeni Dünya Düzeni'ne alternatifimizi, muhalif duruşumuzu ve de gücümüzü ifade ediyor. 

   Hilâlin kucakladığı Gülümüz; “En Sevgili”yi hatırlatan, O'nun insanlığa takdim ettiği soylu değerlerini vurgulayan; bozgunculuğu, kini ve zulmü reddeden bir sembol o

GENEL MERKEZ
HABER BÜLTENİ