Çokluk içinde Birlik Siyaseti, baskıcı bir iktidar aracı olarak değil; teklif ve izah edici bir ikna aracı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, Türk Milleti'nin çıkarlarını korumak adına 'Çokluk içinde birlik' prensibi mucibince, her türlü siyasi görüş ve kavrayış biçimini meşru ve makul kabul ediyoruz. Çoğunluğun yönetme hakkına saygı duyarak, herkesi kucaklayan çoğulcu demokrasi anlayaşını hayata geçireceğiz._

Prof. Dr. Şafak ÇOMAKLI

1975 Erzurum doğumlu olan Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI Dokuz
Eylül Üniversitesinde Maliye ve Mali Hukuk alanında lisans ve yüksek
lisansını tamamladı. Uludağ Üniversitesinde doktorasını Maliye Mali
Hukuk anabilim dalında tamamladıktan sonra yine aynı alanda Gazi
Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesinde doktora, doçentlik ve profesörlük
kadrolarında çalıştı. Kamu maliyesi alanında özellikle vergi kaçakçılığı ve
terörün finansmanı üzerinde yoğunlaştı. Uluslararası alanda terörün
finansman yöntemleri üzerinde İspanya, İtalya, Belçika, Almanya, Katar,
Avusturya, Çekya, Kosova, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Kazakistan
gibi ülkelerin Polis Akademilerinde uluslararası polis eğitimleri, işbirlikleri
ile lisansüstü eğitim danışmanlığı ve jüriliği yanısıra devleti temsilen üst
düzey görevlerde bulundu. Özellikle son yıllarda terörün kamusal alanda
olan etkilerinin yanı sıra terörizmin mali ve personel boyutu ile mali
istihbarat konuları özelinde çalışma ve raporları bulunmaktadır. Polis
Akademisi Başkanlığında personel alım ve eğitimi ile rütbe terfi
süreçlerinin planlamasında yer aldı. 2018 yılında Anadolu Üniversitesi
Rektörü olarak atandı. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Kanada, Almanya,
İran, Moldova, Polonya, Malta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Balkan Devletlerinde akademik, uzaktan eğitim ve blockchain konularında çalışma ve irtibatlarda bulundu. Ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışması bulunan Prof. Dr. Çomaklı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (E. Gazi Üniversitesi) İİBF Maliye
Bölümü öğretim üyesidir. İyi derece İngilizce bilmekte olup, evli ve üç
çocuk babasıdır.