Çokluk içinde Birlik Siyaseti, baskıcı bir iktidar aracı olarak değil; teklif ve izah edici bir ikna aracı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, Türk Milleti'nin çıkarlarını korumak adına 'Çokluk içinde birlik' prensibi mucibince, her türlü siyasi görüş ve kavrayış biçimini meşru ve makul kabul ediyoruz. Çoğunluğun yönetme hakkına saygı duyarak, herkesi kucaklayan çoğulcu demokrasi anlayaşını hayata geçireceğiz._
                 

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

Çokluk içinde Birlik Siyaseti, baskıcı bir iktidar aracı olarak değil; teklif ve izah edici bir ikna aracı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, Türk Milleti'nin çıkarlarını korumak adına 'Çokluk içinde birlik' prensibi mucibince, her türlü siyasi görüş ve kavrayış biçimini meşru ve makul kabul ediyoruz. Çoğunluğun yönetme hakkına saygı duyarak, herkesi kucaklayan çoğulcu demokrasi anlayışını hayata geçireceğiz._

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

Cumhurla birlikte kazanacağız
HEDEF VE İLKELERİMİZ

Büyük Türkiye İdeali”ni özümseyen, herkes için adalet, özgürlük ve refah prensiplerine dayalı “Yeni Bir Dünya Nizamı” kurma iradesinin fitilini ateşleyecek, tüm bunları ülke siyasetinde etkin hale getirebilecek vizyona sahip yegâne siyasal oluşum “Büyük Birlik Partisi”dir

MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞIMIZ

Milliyetçiliğimiz; millî kimliğimizi teşekkül ettiren uzun tarihi yürüyüşümüz esnasında kader birliği yaptığımız tüm topluluklar ile köken farkı gözetmeksizin mutlulukları ve üzüntüleri beraberce omuzlama

MANEVİYATÇILIĞIMIZ

İnancımız; bin yıldır üzerinde yaşadığımız vatan topraklarının, İslâm inanç ve kültürüne dayanmaktadır. Şüphesiz toplumu oluşturan insanların inandığı, kabul ettiği her inanç sistemi saygı değerdir. İnsanları bir arada tutan ve yaklaştıran bağlardan en önemlisi dini inançlardır

MUHAFAZAKÂRLIĞIMIZ

Türk muhafazakârlığı, elbette modern hayatın da dışında kalma tercihi değil, “Kökü mazide olan ati” sözünde ifadesini bulan sürekliliklerini koruyarak değişmek ve gelişmek demektir. Modernleşme tarihimiz boyunca muhafazakârlık, bazen bilgi eksikliğinden, bazen de aşırı tutuculuğa varan anlayışlardan dolayı yanlış tavır alışlara konu olmuştur

DEMOKRASİ ANLAYIŞIMIZ

Yeni Anayasa 150 yıllık anayasacılık geleneği, 90 yıla dayanmış cumhuriyet geçmişi ve 60 yıllık demokrasi tecrübesi bulunan Türkiye, en kritik siyasi meselelerini çözebilecek siyasi olgunluğa ulaşmıştır.

ADALET ANLAYIŞIMIZ

Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Yüksek yargı, ilk derece mahkemeleri ve Cumhuriyet savcılıkları yargı bağımsızlığının vazgeçilmezi olacaktır. Bu kurumların tarafsızlığını be bağımsızlığını zedeleyecek müdahalelere kesinlikle izin verilmeyecektir. Yargı mensuplarının atama, tayin, terfi, yetkilendirme, denetim ve nakillerinde objektif kriterler belirlenecek ve kurulacak mekanizmalarla oto denetime tabii tutulacak

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

Çokluk içinde Birlik Siyaseti, baskıcı bir iktidar aracı olarak değil; teklif ve izah edici bir ikna aracı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, Türk Milleti'nin çıkarlarını korumak adına 'Çokluk içinde birlik' prensibi mucibince, her türlü siyasi görüş ve kavrayış biçimini meşru ve makul kabul ediyoruz. Çoğunluğun yönetme hakkına saygı duyarak, herkesi kucaklayan çoğulcu demokrasi anlayışını hayata geçireceğiz._

600

Milletvekili adayı

81

Seçime girilen il

120 +

Proje

120000 +

Üyemiz

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

Bilgi almak için aşağıda ki formu doldurun

8+7-4=?

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

2023 seçim beyannamesine ulaşmak için tıklayınız..

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

DUYURULAR

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

HABERLER

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

Partimizin tüzüğüne ulaşmak için tıklayınız..

İndir