Çokluk içinde Birlik Siyaseti, baskıcı bir iktidar aracı olarak değil; teklif ve izah edici bir ikna aracı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, Türk Milleti'nin çıkarlarını korumak adına 'Çokluk içinde birlik' prensibi mucibince, her türlü siyasi görüş ve kavrayış biçimini meşru ve makul kabul ediyoruz. Çoğunluğun yönetme hakkına saygı duyarak, herkesi kucaklayan çoğulcu demokrasi anlayaşını hayata geçireceğiz._

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

BAŞKANLIK DİVANI
MUSTAFA DESTİCİ
GENEL BAŞKAN
Ahmet YELİS
Genel Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Divan Üyesi
Tevfik EREN
Genel Başkan Yardımcısı
Teşkilat İşleri
Divan Üyesi
Yaşar SAYAN
Genel Başkan Yardımcısı
Mali İşlerden Sorumlu
Divan Üyesi
Türker YÖRÜKÇÜOĞLU
Genel Başkan Yardımcısı
Siyasi İşler
Divan Üyesi
Bülent İSPİR
Genel Başkan Yardımcısı
Seçim İşleri
Divan Üyesi
Ekrem ALFATLI
Genel Başkan Yardımcısı
Ekonomi ve Kalkınma Politikaları
Divan Üyesi
Sultan Selim ŞİMŞEK
Genel Başkan Yardımcısı
Eğitim
Divan Üyesi
Nihat GÜRBÜZ
Genel Başkan Yardımcısı
İdari İşler ve Halkla İlişkiler
Divan Üyesi
Prof. Dr. Durmuş BOZTUĞ
Genel Başkan Yardımcısı
Doğal Afetler ve Göç Politikaları
Divan Üyesi
Prof. Dr. Şafak ÇOMAKLI
Genel Başkan Yardımcısı
Eğitim ve AR-GE
Divan Üyesi
Doç. Dr. Emin SERİN
Genel Başkan Yardımcısı
Dış İlişkiler ve Türk Dünyası
Divan Üyesi
Alaattin ÇAKIR
Genel Başkan Yardımcısı
Çevre, Şehircilik ve Yerel yönetimler
Divan Üyesi
Fehmi GÜNEY
Genel Başkan Yardımcısı
İletişim, Basın Ve Medya
Divan Üyesi
Uğur BULUT
Genel Başkan Yardımcısı
Sosyal Politikalar
Divan Üyesi
Av. Samet BAĞCI
Genel Başkan Yardımcısı
Hukuk işleri
Divan Üyesi
Recep TUFAN
Genel Başkan Yardımcısı
Kadın, Aile, Engellilerden Sorumlu
Divan Üyesi
Av. Mehmet Zahid AYAN
Genel Başkan Yardımcısı
Sağlık, Gençlik ve Spor
Divan Üyesi
Kemal ÜÇÜNCÜ
Genel Başkan Yardımcısı
Yan Kuruluşlar
Divan Üyesi

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

Çokluk içinde Birlik Siyaseti, baskıcı bir iktidar aracı olarak değil; teklif ve izah edici bir ikna aracı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, Türk Milleti'nin çıkarlarını korumak adına 'Çokluk içinde birlik' prensibi mucibince, her türlü siyasi görüş ve kavrayış biçimini meşru ve makul kabul ediyoruz. Çoğunluğun yönetme hakkına saygı duyarak, herkesi kucaklayan çoğulcu demokrasi anlayışını hayata geçireceğiz._

600 +

Milletvekili adayı

81 +

Seçime girilen il

120 +

Proje

120000 +

Üyemiz